مدیریت-مالی-مالیات-و-حسابداری (1)

گروه خدمات مالی و حسابداری:

الف- خدمات مالیاتی:

 • وکیل مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
 • مشاوره جهت کاهش مالیات و جرایم مالیاتی
 • تنظیم لایحه دفاعیه مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف و دادگاه
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات اجاره
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و 169 ق م. م در قالب سامانه مودیان و صندوق های فروشگاهی
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر حقوق
 • ارائه مشاوره در خصوص معافیت ها
 • ارائه مشاوره در خصوص مالیات صادارات و واردات

ب- خدمات مالی

 • تهیه و تنظیم گزارشات خرید و فروش
 • بررسی و مدیریت حساب های تجاری کسب و کار
 • انجام تحلیل های بنیادی برای بقا یا انحلال شرکت
 • انجام بررسی مورد نیاز جهت توسعه شرکت
 • تحلیل انتظارات سهامداران برای سهامداران
 • مقایسه ارقام واقعی و بودجه
 • مقایسه عملکرد با سایر شرکت های مشابه و سالهای گذشته شرکت
 • ارائه گزارش افزایش سرمایه و بررسی نسبت های مالی
 • گزارشات مدیریتی، بررسی و تحلیل بصورت تکنیکال
 • ارائه خدمات ارزیابی سهام و عرضه سهام در بورس
 • بورسی کردن شرکت از امید نامه تا اخذ نماد
 • اجرای مهندسی مالی

ج- خدمات حسابداری

 • تهیه و تنظیم اسناد حسابداری
 • تهیه و تنظیم صورت های مالی اساسی
 • ارائه گزارشات مالی مورد نیاز مدیریت بویژه در خصوص منابع و مصارف
 • استقرار و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری
 • راه اندازی و مشاوره در خصوص سامانه مودیان و صندوق های فروشگاهی
 • آموزش حسابداری پرسنل
 • نظارت بر امور حسابداری و پشتیبانی کسب و کار
 • اجرای کدینگ حسابداری مطابق با IFRS (استانداردهای بین المللی حسابداری)
 • ارائه مشاوره در خصوص اخذ وام و نحوه محاسبه بازپرداخت اصل و سود
 • انجام مشاوره در خصوص زمینه های سرمایه گذاری و انجام تحلیل های حسابداری آن
 • بودجه بندی سرمایه ای پروژه ها

د- خدمات حسابرسی

 • ارائه گزارشات حسابرسی داخلی
 • ارائه گزارشات حسابرسی عملیاتی
 • ارائه گزارشات حسابرسی بودجه
 • ارائه گزارشات حسابرسی برای مناقصات
 • انجام و ارائه گزارشات حسابرسی عملیاتی
 • انجام و ارائه گزارشات حسابرسی قانونی
 • تهیه گزارشات فصلی
 • مشاوره حسابرسی
 • ارائه گزارشات حسابرسی ویژه
 • ارائه گزارشات بررسی اجمالی
 • ارائه گزارشات حسابرسی افزایش سرمایه
 • حسابرسی مالیاتی و ارائه گزارش مربوطه
 • حسابرسی موارد خاص
سیمان
سایت مهر

بهترین خدمات مشاوره کسب و کار