فرآیندهای استراتژیک در سازمان های هلدینگ

مدیریت استراتژیک در سازمان های هلدینگ به منظور اثربخشی بیشتر در بازار رقابتی امروز جهت رسیدن به اهداف کسب و کار، تدوین و اجرا می‌شوند. عدم تعیین استراتژی و مدیریت آن در سازمان‌های هلدینگ باعث می‌شود تا آنها در مسیر اشتباهی قرار بگیرند، بهره‌وری به مرور زمان کاهش پیدا کند…

۱۰ چالش مدیران تولید در ایران

مدیران تولید، مسئول هماهنگی و اجرای فرایندهای تولید در یک سازمان هستند. به عبارت دیگر مدیریت تولید، شامل بکارگیری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فرایندهای تولید می‌شود. در همین راستا، مدیر تولید نقش مهمی در مدیریت و کنترل منابع مورد استفاده برای تولید کالا یا خدمات ایفا می‌کند و به منظور دستیابی به تعادل میان کیفیت،…

حس تعلق سازمانی و راهکارهای افزایش آن

احساس تعلق در محل کار می تواند اثربخشی شما را تغییر دهد، انجام کار را برایتان لذت بخش تر کند و محیط بهتری را برای همه ایجاد کند. اما، ایجاد حس تعلق سازمانی زمانی که از قبل در فرهنگ شرکت شما گنجانده نشده باشد، می تواند بسیار دشوار باشد. حتی…

راه حل رفع تعارض منافع در سازمان چیست؟

اگر تا به حال در موقعیتی قرار گرفته‌اید که باید بین منافع شخصی و منافع دیگران، یکی را انتخاب کنید، شما در واقع دچار تعارض منافع شده‌اید. تعارض یا تضاد منافع یک مسئله رایج است که در سازمان ها و یا کسب و کارها بیشتر به چشم می خورد و…