معرفی نواندیشان توسعه ویدا

“شرکت نواندیشان توسعه ویدا” به عنوان يك مجموعه تخصصی مديريتي، مالی و مهندسي، با موضوعيت مدیریت و راهبری کلیه پروژه های سرمایه گذاری، تهیه و ارایه طرح های توجیهی به کلیه سرمایه گذاران در حوزه های مختلف کسب و کار، انجام پیمان های مرتبط با تأمین، تعمیرات و نگهداری واحد های صنعتی و تولیدی، تأمین مواد اولیه، ارائه خدمات آموزشي و مشاوره سيستم هاي مديريت در زمينه استانداردهاي مديريت كيفيت، طراحی ساختار سازمانی و نظام طیقه بندی مشاغل، مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)، تغذیه و سلامت جسمانی و روانی در حوزه های صنعتی و تولیدی، خدمات مشاوره و روانشناسی صنعتی، انجام کلیه امور مرتبط با تأمین نیرو، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، خدمات آزمايشگاهی در صنایع نفت و گاز و پتروشيمي و صنایع معدنی، خدمات مشاوره در خصوص مدل تعالي سازماني، مديريت فرآيندهای سازمانی، مديريت كيفيت جامع، مديريت و برنامه ریزی استراتژيك، مديريت استراتژیک منابع انساني، مديريت زنجيره تأمين، مديريت سيستم های اطلاعات، طراحی و اجرای داشبوردهای مدیریتی و سازمانی، سیستم های مالی و حسابداری و حسابرسی، سیستم های مالیاتی، سیستم های ارزیابی عملکرد، سیستم های جذب، بهسازی و نگهداشت منابع انسانی و ساير سيستم های مدیریتی، مالی و مهندسی فعالیت می نماید.

ماموریت

تحقق اهداف سازمانهای مشتریان با ارائه خدمات بهینه و کاربردی آموزش و مشاوره مدیریتی، حسابداری و مالی و مهندسی

چشم انداز

حضور اثربخش در زمره سازمان هایی که آرمان تعالی و ارتقای بهره وری را دنبال کنید

آرمان ما

حضور اثربخش در زمره سازمان هایی که آرمان تعالی و ارتقای بهره وری را دنبال کنید

توانمندی ها

خدمات صنعتی/خدمات مالی و حسابداری/خدمات مدیریتی و سرمایه گذاری/خدمات فنی و مهندسی